دسته‌بندی نشده

برای اتوکد چه سیستمی لازم است؟ [سیستم مناسب اتوکد]

اتوکد یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای کامپیوتری در بسیاری از صنایع است.

اتوکد، مانند سایر برنامه‌ها، برای اجرا و ارائه عملکرد بهینه، به اجزای سخت‌افزاری خاصی نیاز دارد؛ اگرچه این نرم افزار ممکن است بر روی بسیاری از رایانه ها نصب و اجرا شود، اما اگر می خواهید از اتوکد حداکثر استفاده را ببرید و حداکثر استفاده را از آن ببرید، ممکن است لازم باشد سخت افزار خود را کمی ارتقا دهید.

در این مقاله توضیح خواهیم داد که سیستمی که اتوکد را به بهترین نحو اجرا می کند چیست و چه سخت افزاری مورد نیاز اتوکد است؟

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2022

 • Operating System: 64-bit Windows 10
 • Processor: 2.5 GHz (3+ GHz recommended)
 • Memory: 8 GB (16GB recommended)
 • Disk space: 10.0 GB
 • Display: 1920 x 1080 resolution with True Color

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2021

 • Operating System: 64-bit Microsoft Windows 10 or 8.1
 • Processor: 2.5 GHz (3+ GHz recommended)
 • Memory: 8 GB (16GB recommended)
 • Disk space: 7.0 GB
 • Display: 1920 x 1080 resolution with True Color

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2020

 • Operating System: Microsoft Windows 10 (64-bit only), 8.1 (64-bit only), or 7 SP1 (64-bit only)
 • Processor: 2.5 GHz (3+ GHz recommended)
 • Memory: 8 GB (16GB recommended)
 • Disk space: 6.0 GB
 • Display: 1920 x 1080 resolution with True Color

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2019

 • Operating System: Microsoft Windows 10 (64-bit only), 8.1 (32-bit & 64-bit), or 7 SP1 (32-bit & 64-bit)
 • Processor: 2.5 GHz (3+ GHz recommended)
 • Memory: 8 GB (16GB recommended)
 • Disk space: 6.0 GB
 • Display: 1920 x 1080 resolution with True Color

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2018

 • Microsoft Windows 10 (64-bit only), 8.1 (32-bit & 64-bit), or 7 SP1 (32-bit & 64-bit)
 • 1 GHz or faster processor
 • RAM
 • 32-bit: 2 GB
 • 64-bit: 4 GB
 • Disk space: 4.0 GB
 • 1360 x 768 display resolution with True Color

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2017

 • Microsoft Windows 10, 8.1 or 7 SP1
 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ 64 processor
 • RAM
 • 32-bit: 2 GB
 • 64-bit: 4 GB
 • Disk space: 6.0 GB
 • 1360 x 768 display resolution with True Color

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2016

 • Microsoft Windows 8 or 7
 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ 64 processor
 • RAM
 • 32-bit: 2 GB
 • 64-bit: 4 GB
 • Disk space: 6.0 GB
 • 1024 x 768 display resolution with True Color

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2015

 • Microsoft Windows 8 or 7
 • Processor
 • 32-bit: Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core, 3.0 GHz or greater with SSE2 technology
 • 64-bit: Athlon 64 or Opteron with SSE2 technology, or Intel Xeon or Pentium 4 with EM64T support and SSE2 technology
 • 2 GB RAM
 • Disk space: 6.0 GB
 • 1024 x 768 display resolution with True Color

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2014

 • Microsoft Windows 8, 7, or XP SP3
 • Processor
 • 32-bit XP: Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core, 1.6 GHz or greater with SSE2 technology
 • 32-bit Windows 7 or 8: Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core, 3.0 GHz or greater with SSE2 technology
 • 64-bit: Athlon 64 or Opteron with SSE2 technology, or Intel Xeon or Pentium 4 with EM64T support and SSE2 technology
 • 2 GB RAM
 • Disk space: 6.0 GB
 • 1024 x 768 display resolution with True Color

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2013

 • Microsoft Windows 7 or XP SP3
 • Processor
 • 32-bit XP: Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core, 1.6 GHz or greater with SSE2 technology
 • 32-bit Windows 7: Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core, 3.0 GHz or greater with SSE2 technology
 • 64-bit: Athlon 64 or Opteron with SSE2 technology, or Intel Xeon or Pentium 4 with EM64T support and SSE2 technology
 • 2 GB RAM
 • Disk space: 6.0 GB
 • 1024 x 768 display resolution with True Color
 • Microsoft Internet Explorer 7.0 or later

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2012

 • Microsoft Windows 7, Vista SP2 or XP SP3
 • Processor
 • 32-bit XP: Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core, 1.6 GHz or greater with SSE2 technology
 • 32-bit Vista or 7: Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core, 3.0 GHz or greater with SSE2 technology
 • 64-bit: Athlon 64 or Opteron with SSE2 technology or Xeon or Pentium 4 with EM64T support and SSE2 technology
 • 2 GB RAM
 • Disk space
 • 32-bit: 2.0 GB
 • 64-bit: 2.0 GB
 • 1024 x 768 display resolution with True Color
 • Microsoft Internet Explorer 7.0 or later

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2011

 • Microsoft Windows 7, Vista SP1 or XP SP2
 • Processor
 • 32-bit XP: Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core, 1.6 GHz or greater with SSE2 technology
 • 32-bit Vista or 7: Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core, 3.0 GHz or greater with SSE2 technology
 • 64-bit: Athlon 64 or Opteron with SSE2 technology or Xeon or Pentium 4 with EM64T support and SSE2 technology
 • 2 GB RAM
 • Disk space
 • 32-bit: 1.8 GB
 • 64-bit: 2.0 GB
 • 1024 x 768 display resolution with True Color
 • Microsoft Internet Explorer 7.0 or later

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2010

 • Microsoft Windows Vista SP1 or Windows XP SP2
 • Processor
 • 32-bit XP: Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core, 1.6 GHz or greater with SSE2 technology
 • 32-bit Vista: Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core, 3.0 GHz or greater with SSE2 technology
 • 64-bit: Athlon 64 or Opteron with SSE2 technology or Xeon or Pentium 4 with EM64T support and SSE2 technology
 • 2 GB RAM
 • Disk space
 • 32-bit: 1 GB
 • 64-bit: 1.5 GB
 • 1024 x 768 VGA with True Color
 • Microsoft Internet Explorer 7.0 or later

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2009

 • Microsoft Windows Vista or Windows XP SP2
 • Pentium 4 processor or AMD Athlon, 2.2 GHz or greater or Intel or AMD Dual Core processor, 1.6 GHz or greater
 • 1 GB RAM (Windows XP), 2 GB RAM (Windows Vista)
 • 750 MB free disk space
 • 1024 x 768 VGA with True Color
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 or later)

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2008

 • Microsoft Windows Vista, Windows XP Home and Professional (SP2), or Windows 2000 Professional (SP3)
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 or later)
 • Pentium 4 processor
 • 512 MB RAM
 • 750 MB free disk space
 • 1024 x 768 VGA with True Color

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2007

 • Microsoft Windows XP (Professional, Home Edition, or Tablet PC Edition) or Windows 2000 Professional (SP3 or SP4)
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 or later)
 • Pentium IV processor recommended
 • 512 MB RAM
 • 750 MB free disk space
 • 1024 x 768 VGA with True Color
 • Mouse, trackball, or compatible pointing device

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2006

 • Microsoft Windows XP (Professional, Home Edition, or Tablet PC Edition) or Windows 2000 Professional (SP3)
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 or later)
 • Pentium III or later or compatible, 800 mhz or higher
 • 256 MB RAM
 • 300 MB free disk space
 • 1024 x 768 VGA with True Color
 • Mouse, trackball, or compatible pointing device

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2005

 • Microsoft Windows XP (Professional, Home Edition, or Tablet PC Edition) or Windows 2000 Professional
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 or later)
 • Pentium III or later or compatible, 800 mhz or higher
 • 256 MB RAM
 • 300 MB free disk space
 • 1024 x 768 VGA with True Color
 • Mouse, trackball, or compatible pointing device

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2004

 • Microsoft Windows XP (Professional, Home Edition, or Tablet PC Edition), Windows 2000 Professional, or Windows NT 4.0 (SP6a or later)
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Pentium III or later or compatible, 500 mhz or higher
 • 128 MB RAM
 • 300 MB free disk space
 • 1024 x 768 VGA with True Color
 • Mouse, trackball, or compatible pointing device

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2002

 • Microsoft Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows NT 4.0, or Windows 98
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Pentium III or later or compatible
 • 64 MB RAM
 • 300 MB free disk space
 • 1024 x 768 VGA with True Color
 • Mouse, trackball, or compatible pointing device

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2000i

 • Microsoft Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows NT 4.0, or Windows 98
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Pentium III or later or compatible
 • 64 MB RAM
 • 300 MB free disk space
 • 1024 x 768 VGA with True Color
 • Mouse, trackball, or compatible pointing device

سیستم مورد نیاز AutoCAD 2000

 • Microsoft Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows NT 4.0, or Windows 98
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Pentium III or later or compatible
 • 64 MB RAM
 • 300 MB free disk space
 • 1024 x 768 VGA with True Color
 • Mouse, trackball, or compatible pointing device

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا