آموزش دستور های اتوکد

دستور Offset در اتوکد (رسم خط موازی در اتوکد)

زیرشاخه [Through] از دستور Offset

اگر بخواهیم موازی مورد نظر از نقطه یا امتداد خاصی عبور کند بدون نیاز به اندازه گرفتن فاصله، از این زیرشاخه استفاده می کنیم.

مثال: می خواهیم در شکل A دایره را طوری Offset کنیم که موازی دایره از نقطه M عبور کند.


1. Enter <- O یا Offset <- Modify

2. Enter <- T (زیرشاخه Through فعال می شود)

٣. انتخاب موضوع (دایره) با کلیک

۴. کلیک روی نقطه

5. Enter یا Esc برای خروج از فرمان

زیر شاخه [Layer] از دستور Offset

برای تعیین لایه موازی ایجاد شده که هم لایه موضوع اصلی باشد یا در لایه جاری قرار بگیرد، از این زیر شاخه استفاده می کنیم.

مثال: می خواهیم از خطوط دیوارهای یک پلان که در لایه صفر هستند برای نازک کاری Offset بگیریم. (خطوط نازک کاری باید به لایه دیگری مانند Nazok انتقال داده شوند تا با ضخامتی متفاوت با خطوط دیوار چاپ شوند)

١. لایه مورد نظر (Nazok) را جاری می کنیم

2. Enter <- O یا Offset <- Modify

3. Enter <- L (وارد زیرشاخه Layer می شویم)

۴. Enter <- C (حالت Current یا «لایه جاری» را فعال می کنیم)

۵. مشخص کردن فاصله موازی ها (مثلا 03.)

۶. ادامه فرمان …

اگر بخواهیم موازی هم لایه با موضوع اصلی باشد در مرحله ۴، بجای C حرف S را تایپ کرده Enter می کنیم تا زیرشاخه Source فعال شود.

در مرحله مشخص کردن اندازه در فرمان Offset، بجای نوشتن اندازه و بعد زدن Enter، می توان روی دو نقطه کلیک کرد.

زیر شاخه [Erase] از دستور Offset

اگر بخواهیم پس از Offset کردن، موضوع اصلی پاک شود، بازدن ۷۴ Enter در هر زمانی که Erase در خط فرمان دیده می شود این زیرشاخه را فعال می کنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا