آموزش دستور های اتوکد

دستور Rectangle در اتوکد (ترسیم مستطیل در اتوکد) +ویدیو

دستور Rectangle در اتوکد برای ترسیم مستطیل در اتوکد مورد استفاده قرار می گیرد.

 

برای اجرای دستور Rectangle به حهت ترسیم مستطیل بایستی در command bar پایین نرم افزار اتوکد، عبارت زیر را تایپ نموده و دکمه اینتر را بفشارید.

Command: rectang

پس از انتخاب این دستور با متن زیر مواجه خواهید شد :

1- در ابتدا بایستی یک نقطه از رئوس مستطیل را در نرم افزار اتوکد مشخص نمایید.

 : Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width

2- حال بایستی نقطه دیگری را نیز از رئوس مستطیل مشخص نمایید (توجه داشته باشید که این نقاط بایستی روی قطر مستطیل باشند).

: Specify other corner point or [Dimensions]

گزینه های دستور Rectangle در اتوکد

گزینه Dimension

برای تعیین طول و عرض مستطیل، این گزینه را وارد می کنیم.

Command: rectang

: Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]

نقطه ای در روی یکی از رأ سهای مستطیل انتخاب می کنیم.

Specify other corner point or [Dimensions]: d

: <پیش فرض> Specify length for rectangles

طول مستطیل را تعیین می کنیم.

: <پیش فرض> Specify width for rectangles

عرض مستطیل را تعیین می کنیم.

: Specify other corner point or [Dimensions]

سمتی را که نقطۀ مقابل مستطیل قرار دارد (بالا یا پایی ن ) انتخاب می کنیم، یا درصورتی که بخواهیم طول و عرض مستطیل را تغییر دهیم،دوباره گزینۀ Dimension را انتخاب می کنیم.

گزینه Chamfer (پخ زنی)

هنگام ترسیم مستطیل هر 4 گوش ۀ آن را پخی می زند و فاصلۀ پخ زنی را قبل از انجام این عمل می پرسد.

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width] : c

: <پیش فرض> Specify first chamfer distance for rectangles

1- فاصلۀ پخی روی جسم اول را وارد می کنیم

: <فاصلۀ اول> Specify second chamfer distance for rectangles

2- فاصلۀ پخی روی جسم دوم را وارد می کنیم

: Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]

و حالا گوشه های مستطیل را تعیین می کنیم تا به شکل زیر تبدیل شود.

گزینه Fillet (گوشه زنی)

گوشه های مستطیلی را که قرار است ترسیم شود گرد می کند.

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: f

: <پیش فرض> Specify fillet radius for rectangles

شعاع کمان گوش هزنی را وارد می کنیم.

: Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]

و حالا گوشه های مستطیل را تعیین می کنیم.

گزینه Width

پهنای قطعات مستطیل را می پرسد و مستطیل را با پهنای داده شده ترسیم می کند.

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: w

<پیش فرض> Specify line width for rectangles

پهنای موردنظر را وارد می کنیم.

 : Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]

و حالا گوشه های مستطیل را تعیین می کنیم.

مجموعه مقالات آموزش دستور های اتوکد

1- دستور trim در اتوکد

2- دستور line در اتوکد

3- دستور Offset در اتوکد

4- دستور point در اتوکد

5- دستور Align در اتوکد

6- دستور arc در اتوکد

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا