آموزش دستور های اتوکد

آموزش دستور array در اتوکد

گاهی اوقات لازم است یک کپی معمولی از یک موضوع در یک ماتریس (مستطیل)، در طول یک مسیر یا اطراف یک نقطه تهیه کنید. برای این کار، دستور array را در اتوکد دارید.

این دستور که در اتوکد دستور کپی معمولی نیز نامیده می شود، کار ما را تا حد امکان آسان می کند.

برای کپی اجسام به صورت چیده شده و با فواصل مساوی از فرمان ARRAY استفاده می کنیم که آرایه متعامد (Rectangular) و قطبی (Polar) ایجاد می کند. این فرمان در نسخه 2002 کاملا تغییر یافته است و از حالت سطر فرمانی به گفتگویی تبدیل شده است. با اجرای این فرمان، پنجره زیر را مشاهده خواهید کرد.
1) عنوان پنجره گفتگویی: آرایه (Array)
2) دكمه Close: برای خروج از فرمان ARRAY
3) دكمه راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب بخش موردنظر یک توضیح یک یا چند سطری ظاهر
می شود.
4) با انتخاب هر کدام از دو دکمه رادیویی که با شماره 4 مشخص شده اند، یعنی Rectangular Array (آرایه متعامد) و Polar Array (آرایه قطبی)، ناحیه زیر این قسمت تغییر می کند و گزینه های مربوط به هر کدام از این دو حالت را در اختیار کاربر می گذارد. در این پنجره آرايه متعامد (Rectangular Array) انتخاب شده است. با انتخاب این دکمه، کپی رشته ای متعامد صورت می گیرد.
5) با انتخاب این دکمه، پنجره گفتگویی موقتا محو می شود و می توانیم اجسام موردنظر را برای کپی رشته ای انتخاب کنیم. با زدن Enter یا Space یا دکمه راست ماوس به پنجره برمی گردیم. تازمانی که جسم یا اجسامی انتخاب نکرده ایم دکمه های OK و Preview کار نمی کنند.
6) پس از انتخاب اجسام، تعداد آنها در این قسمت نوشته می شود.
7) ناحیه پیش دید. در این ناحیه تصویری کالی ات شکل چیده شدن آرایه مشاهده می کتیم.
8) با انتخاب دکمه OK (پذیرش) پنجره بسته می شود و کپی رشته ای با تنظیمات تعیین شده انجام می گیرد و دکمه Cancel برای خروج بدون انجام هیچ گونه عملی است
10) دگمه Preview – با انتخاب این دکمه پیش از آنکه فرمان اجرا شود یک نمای موقتی از عملی که قرار است انجام گیرد می بینیم که در تصورات درست بودن نتیجه می توانیم در همان جا دکمه cceptد را بزنیم.
11) دکمه Help برای نمایش راهنمایی انگلیسی اتوکد درباره فرمان ARRAY می باشد
12) جعبه ویرایشی =Row اگر آرايه متعامد (Rectangular) را انتخاب کرده باشیم. در این قسمت می توانیم تعداد ردیف ها را وارد کنیم.
13) جعبه ویرایشی Columns: اگر آرایه متعامد (Rectangular) را انتخاب کرده باشیم. در این قسمت می توانیمتعداد ستون ها را وارد کنیم.
14) ناحيه: Offset distance and direction در این ناحیه قواصل افتی، عمودی بین اجسامی که قرار است به وجود آیند و زاویه ردیف ها نسبت به محور ها تعیین می شوند.
15) جعبه ویرایشی Row offset – فاصله افقی بین اجسام در آرایه متعامد را در این محل وارد می کنیم.
16) جعبه ویرایشی Column offet فاصله عمودی بین اجسام در آرایه متعامد را در این قسمت وارد می کنیم.
17) با مردان این دکمه می توانیم فاصله افقی و عمودی آرایه متعامد را به طور همزمان در صفحه ترسیم تعيين کنيم در این حالت پنجره ای انتخاب می کنیم که ضلع افقی آن فاصله بین ستون ها و ضلع عمودی آن فاصله بین ردیف ها را تعیین می کند.
18) برای تعیین فاصله بین ردیف ها در صفحه ترسیم این دکمه را می تر تیم
19) برای تعیین فاصله بین ستونها در صفحه ترسیم این دکمه را می از تیم
20) جعبه ویرایشی Angle of amay – اگر می خواهیم آرایه متعامد نسبت به خط افقی زاویه داشته باشد در این محل زاويه دوران را وارد می کنیم
21) ) برای نشان دادن زاویۀدوران آرایه نسبت به خط افق در صفحۀترسیم این دکمه را می زنیم.

22) ناحیه ای که نکته ای در آن نوشته شده است. نکته از این قرار است :

به صورت پیش فرض، اگر فاصلۀافقی بین ردیف ها عددی منفی باشد، ردیف ها از بالابه پایین چیده می شوند.
اگر فاصلۀ بین ستون ها منفی باشد، ستون ها از راست به چپ چیده می شوند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا